DELA

Replik till Ålands feministparaply

Enligt min uppfattning skall kvinnor ställa upp för varandra, främst när det gäller att kvinnor drabbas av våld, och i synnerhet när det gäller våld i nära relationer. Ingen kvinna skall behöva känna sig ensam och utlämnad i en sådan situation.

Därför förväntar jag mig att när det finns en frivillig organisation på Åland som ser som sin främsta uppgift att stöda kvinnor, så skall denna organisation bevaka hur till exempel domstolsväsendet ser på våld mot kvinnor, och hur domarna mot våldsverkande män ser ut.

Jag hade kanske fel. Det kanske är andra och mer övergripande uppgifter som är Ålands Feministparaplys verksamhetsidé. Men i så fall kvarstår frågan: Vem/vilka har som uppgift att stöda kvinnor som utsätts för våld? Och vem/vilka bevakar domstolsväsendets arbete, och domarna mot våldsverkande män?

För mig spelar det ingen roll om förövaren eller offret är ålänning, finne eller utomeuropé. Alla skall behandlas enligt samma måttstock när det gäller kvinnovåld. Och därför förvånar mig de låga domar som oftast de får som utsätter en kvinna för våld. Och vem ser till att offret får den ersättning som utdöms för sveda, värk och förlorad arbetsinkomst på grund av misshandeln? Finns det en intresseorganisation som bevakar att våldsoffer får sin ersättning och får den hjälp som behövs i arbetet med att gå vidare efter det som hänt?

Måste man verkligen bli ihjälslagen för att någon skall reagera på att de lagar som styr vårt rättssamhälle antingen är för vaga och intetsägande eller inte till fullo följs av rättsväsendet?

Runa Lisa Jansson