DELA

Replik: Skyll inte ifrån dig Aaltonen!

Carina Aaltonen (S) anklagar ÅF för att mobba personalen på ÅMHM, när vi de facto kräver regeringsansvar för en myndighet som helt saknar politisk styrning.

Särskilt märkligt är det med tanke på att hon själv var ordförande för arbetsgruppen ”ÅMHM:s Taxaprojekt” som den 10 mars konstaterade följande:

”I nuläget görs inte någon verksamhetsplanering (tillsynsplaner) eller övervakning av ÅMHM:s verksamhet av landskapsregeringen. Detta medför problem för ÅMHM eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Detta innebär att stora resurser inom myndigheten måste sättas på olika projekt för att få fram ”egna” tillsynsplaner. Det är ofta inspektörerna som uppgör dessa planer inom respektive område. Detta kan föranleda en risk för att man missar att se helheten i ÅMHM:s verksamhet.”

Med andra ord: vi behöver en minister som fattar rodret och ger tydliga besked över vilken tillsynsnivå vi ska ha på Åland istället för att ständigt skylla ifrån sig och låta småföretagen finansiera den växande byråkratin med avgiftshöjningar på över 100 %.

Axel Jonsson (ÅF)