DELA

Replik: Projekt ska hålla budgeten

Med anledning av Roger Janssons svar på min insändare i torsdagens Nya Åland angående Pommerns docka önskar jag framföra följande:

Man bör få ställa frågor och är dessa felaktiga så bör svaren vara riktiga. Varför jag ifrågasatte kobryggan var därför att i Nya Åland av den 22.11.2016 redogör museichefen Hanna Hagman-Cooper om Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseums satsning om 2 miljoner för en ny besöksupplevelse på Pommern under konceptet ”Pommern – 100 dagar under segel”.

I artikeln sägs det att projektet startar innan man går ombord på Pommern. Från sjöfartsmuseets terrass byggs en brygga som leder besökarna ombord på Pommern. Eftersom man skall satsa två miljoner på projektet kunde jag inte tro att man skall bygga om Pommern för två miljoner, eftersom hon skall bevaras i ursprungligt skick. Jag uppfattade att bryggan byggs i detta projekt enligt uttalandet, men det var tydligen fel.

Att träkajen ingår i dockprojektets budget är bra för då påverkar det inte hamnens verksamhet. Man håller sig inom budget för projektet, men ändrar ändå dockans och strandkajens konstruktion.

Vad jag menade med min insändare var att det skall finnas fasta anbud och kontrakt på allt som hör till projektet innan man startar projektet. Startar man en del av projektet utan att ha anbud och kontrakt på resten finns risken att medlen plötsligt inte räcker till.

Sten-Åke Häggblom