DELA

Replik på S-insändare om havsbaserad vindkraft

Socialdemokraterna anser att Åland skall delta i den gröna omställningen vilket är alldeles utmärkt. Men inte med storskalig havsbaserad vindkraftsindustri.

Detta med avsaknad av relevant kunskap och terminologi gällande energifrågor i S:s inlaga. Tyvärr syntes inga politiker från S då prof. Jan Blomgren redogjorde för energisystem i Lagtinget som Ob-samling arrangerat.

Ordet vindkraftspark myntades en gång av Maud Olofsson (C) för att slippa miljöprövning då etablering av industri lyder under sträng miljöprövning.

Rätt vokabulär är således vindkraftsindustri.

Vindkraft får inte marknadsföras av energileverantörer som grön, hållbar, fossilfri eller klimatsmart i flera länder.

Författarna har tydligen svårt att skilja på energi och effekt då vindkraft är en oplanerad energiproducent med ur det totala energisystemet skadlig produktion med asynkrongeneratorer som smutsar ner med reaktiv effekt. Det är stora tunga synkrongeneratorer som är garant för frekvens och stabilitet som vi har i kärnkraftverk och vattenkraft. Oplanerad kraft typ vindkraft kan tillåtas upp till 20-25 procent för att inte äventyra driftbortfall. Skräckexempel idag är Kalifornien med ständiga och planerade avbrott med roterande bortkoppling (Robo).

Det finns idag en stor överetablering av oplanerad vindkraft och Fingrid har sagt stopp för mer oplanerad energi fram till 2028. År 2025 beräknas den totala teoretiska effekten med vindkraftverk vara 9000 MW i Finland och 17000 MW i Sverige. “Olkiluoto 3 är på 1600 MWe vilket betyder att vindkraften motsvarar 16 Olk 3”. Detta om det blåser optimalt mellan 14-16 m/s lika överallt och lika länge, det vill säga cirka 8000 timmar/år vilket gäller för kärnkraftverk. Alla förstår denna utopi! Vindkraft behöver cirka 2000 gånger mer yta ekvivalent för samma effekt som kärnkraft. Det finns helt enkelt inte plats för mer oplanerad vindkraft och därmed ingen lönsamhet. Det som sällan kommer fram är vindkraftens “systemkostnader”för ersättningsenergi.

Att tillverka vätgas för olika ändamål med dagens teknik kräver 2/3 tillförd energi för att få ut 1/3 vätgas. Vätgas är svårlagrat med avancerad teknik samt att vid lagring i ståltankar blir stålet sprött då det diffunderar med vätgasen.

Undersökningar pågår med utsläpp av PFAS kemikalier från bland annat Jyllands västkust med förgiftade kor där vindkraften är en parameter som granskas. För fauna, människor och habitat i form av infraljud, utsläpp och gestaltning av stålskogar i havet där fri horisont är ett minne blott samt skövling av sällsynta mineraler och balsaträ från Amazonas med beläggning av kompositmaterial för rotorbladen är faktum.

Livslängden som leverantörerna anger bör man halvera då verkligheten är annorlunda och nästan inga idag befintliga vindkraftverk visar lönsamhet.

Slutligen så är det oroande och förvånande att så många politiker är så naiva att de köper den tveksamma vindkraftsindustrins argument och att socialdemokraterna som förut var en trygghet i stora energifrågor och som skapade ett välstånd med byggandet av i Sverige 12 reaktorer och 4 i Finland och nu senast Okiluoto 3 med ur försvarssynpunkt trygg leverans.

Att sätta upp en stålskog med hundratals Eiffeltorn i havet med en aggressiv granne i öster som med lätthet kan utradera dessa på ett ögonblick är dumt. Ja, mycket dumt! Affärsidé vindkraftsindustrin! Ansöka, etablera, bygga för att sedan sälja med vinst. Svarte Petter till ägarna, det vill säga, åländska folket!

KENT LANSING