DELA

Replik på Nyans ledare

Nina Fellman i Nyans ledare 29 juli. Du må tycka att flera av mina frågeställningar i de insändare jag skrivit är insinuanta, det respekterar jag, dock inte sättet Du klargör det på.

Det finns som Du själv skriver i Ditt sista stycke, oerhört många faktabaserade frågor som hela Mariehamn vill ha svar på, oavsett för eller emot byggnation i hörnet Nygatan/Strandgatan. Publicera i tidningen svar på på följande frågor (till att börja med):
n Hur mycket tjänar staden på ”köp och sälj” i parkeringsfrågan?
n Vilket dokument styr att byggnadsnämnden kan göra undantag, i det här fallet tre stycken, från stadsplanen utan att ärendet måste gå via stadsstyrelsen, som anvisningarna för sökande av bygglov talar om att är ett krav?
n Varför förordar landskapsregeringen bankgarantin (som satte igång bygget mitt i turisthögsäsong)?
Utredningar av olika slag i olika ämbeten, börjar oftast med frågeställningar, men enligt Nina Fellman börjar tydligen granskande journalistik med bevis.
Din förhoppning Nina F., om att slippa återkomma i frågan, kommer knappast att infrias.
Calle Greiff