DELA

Replik på insändaren ”Den skjutglada pöbeln”

Hej Conny,

Vi noterade att du eftersökte fakta av havsörnens roll i ejderpopulationens minskning och vill rekommendera Forsstyrelsen rapport ”Skärgårdsfågelfaunans historia och nuläge i Åbo skärgård” var man i sammandraget konstaterar att ” Ejderstammens krasch i de marinaste delarna av Åbo skärgård beror med stor sannolikhet på predation av havsörn.” Bland författarna till rapporten finner man bland annat Jouko Högmander.

URL: https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2163

Informationen om att ejdern skulle klara sig bra längs norska kusten är för oss främmande. Enligt den data vi har till hands från Miljödirektoratet i Norge har populationen minskat kraftigt även där liksom i resten av Östersjön och Skandinavien. De siffror de presenterar är en populationsminskning mellan 70–90% senaste decennierna. Som anledning nämns ” Ejderpopulationens storlek påverkas direkt eller indirekt av rovdjur och rovfåglar som mink, korpar, måsar och havsörn som tar ägg, unga eller vuxna fåglar.”

URL: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/hav-og-kyst/havindikatorer/norskehavet/sjofugl-og-sjopattedyr/arfugl-i-norskehavet/

ÅDANS VÄNNER