DELA

Replik på artikeln ”Skönt för alla att få saken ur världen”

Pafs kommunikationsdirektör Anders Sims går i tisdagens Nya Åland ut och kommenterar Grönlund och Rustners tidigare inlägg i Nya Åland.

Sims säger att han vill ha saken ur världen, och det kan man gott förstå att han vill. Fast antagligen är önskan inte högre hos honom och Paf att ”ställa tillbaks klockan” än hos oss som blivit bestulna på våra pengar. Brottsoffren har inte kvar sitt kapital eftersom pengarna nu är hos Paf. Därför är det en stor skillnad i hur angelägen man är i att detta blir uppklarat.

Det här är häleri, fast med pengar, eftersom man kan visa var pengarna finns.

Det är penningtvättslagen som ska förhindra ”häleri” med pengar. Den är väldigt tydlig när det kommer till hur ett spelbolag ska gå till väga när det misstänker penningtvätt.

Spelbolaget ska anmäla det till Centralkriminalpolisen (CKP). Så är lagen tänkt att fungera, och gör för andra bolag förutom Paf som verkar göra allt man kan för att dra ut på processen och vägra inse sin skuld i detta ”häleri”.

Om Paf inte kan förmå sig att betala de som blivit bestulna, då kanske man kan överföra beloppet plus räntor till ägaren som då kan ersätta de bestulna.

Sims säger även att Paf inte vill störa den pågående rättsprocessen. Man gör alltså som man gjort under hela processen; lägger locket på och gör inget förrän rättsprocessen är avslutad. Om den hinner bli det innan fallet preskriberas, det vill säga.

Till saken hör att Paf från allra första början fått möjligheten att återbetala dessa pengar till dess rättmätiga ägare. Då väntade både representanterna från landskapet och ansvariga på Paf på rättegången mot bokföraren. Redan då, endast förhalning, antagligen med preskribering i åtanke.

Sims säger även att det inte har kommit någon begäran på vem som vill ha pengar. Att det inte har kommit en begäran på återbetalning är ren och skär lögn.

Där hänvisar jag till senaste begäran som gjorts till finansminister Mats Perämaa, och samma begäran gjordes även till tidigare finansminister, Roger Nordlund, våren 2013. Bägge finansministrarna har agerat på samma sätt och lovat sätta sig in i detta när de fått förfrågningar men sedan inte återkommit till den som gjort förfrågan. Linjen verkar dessvärre ha varit densamma redan från 2007 när FATF första gången påtalade landskapets ägaransvar i förhållande till Paf och det bristfälliga antalet anmälningar om misstanke av penningtvätt. Detta dokument signerades Lasse Wiklöf och Jörgen Strand. Man fick även nya reprimander 2013 från den internationella organisationen FATF som jobbar mot penningtvätt. Antalet anmälningar från PAF är obefintliga eller så gott som obefintliga i relation till andra spelbolag i samma storleksklass.

Hela historien kan inte ses som något annat än en straffskatt för åländska företagare där några ålänningar är hårt drabbade av detta, och ett stort misslyckande för rättssamhället.

Kan de företagare som blivit bestulna bli det, då kan vem som helst bli det utan rätt till återbetalning och rättvisa.

Att skylla på bankerna i det här läget, likt Sims gör, är bara löjligt eftersom bankerna inte har tjänat på den här affären likt Paf har. Rikta sökljuset inåt istället och ta lite ansvar för bristerna i etik ni tampas med i bolaget. Är det här den etiska linjen man önskar hålla i ett landskapsägt bolag?

Största risken är att man förstör hela varumärket med den driften som nu är i Paf och den politiska viljan som inte heller verkar vara helt etisk när det kommer till lättförtjänta inkomster genom spel.

Nu är det också en perfekt tid att tillsätta en professionell styrelse i Paf från ägarens sida.

Dvs en som inte består av politiker till stor del, som inte tillför något värde i bolagets utveckling utan verkar sitta där för att bevaka i aktuell stund sittande landskapsregerings intressen. Detta borde vara ett krav från alla ålänningar eftersom det är ett av de viktigaste åländskt ägda bolagen.

De flesta ålänningar har stora intentioner om att se den önskade goda viljan hos allt bra som föreningen Paf har gjort genom tiderna, och utan denna vilja så hade inget av den här stora skandalen kunnat äga rum.

Samtidigt som detta nystas upp kanske man även bör se över sin slogan ”Play Among Friends”. De flesta förstår att spel inte är rekreation när kontrollen är så pinsamt bristfällig så att något som detta kan ske, flertalet kunder hos Paf har slunkit genom deras rigorösa kontroller och spelat bort stora penningsummor. Hur är det möjligt om man inte har valt att släppa på de etiska linjerna i bolaget?

Detta är endast möjligt genom konstellationen man har gjort i ägandet av Paf där landskapet är ägare, tillståndsgivare och tillsynsmyndighet. Det vill säga; ingen har någon insyn förutom de som redan är i den gyllene kretsen av lagtingspolitiker och ansvariga inom Paf.

Är allt bara ett spel? I så fall är det ett väldigt högt spel där den åländska välfärden är insatsen som kommer att drabba alla ålänningar.

Anders Uppgårdh

 

Svar:

Vi har flertalet gånger i medierna redogjort för Pafs hållning i frågan samt för hur våra processer ser ut. Både när det gäller spelansvar och i relation till penningtvättslagen.

Men jag vill ändå kommentera några saker i Anders Uppgårdhs insändare så att insinuanta påståenden inte riskerar att uppfattas som sanningar.

– Jag är ytterst noga med att inte fara med osanning, därför känns det olustigt att blir anklagad för att ljuga. När jag i intervjun säger att det inte har kommit in någon formell begäran om återbetalning så menar jag till Paf. Jag för enbart Pafs talan, aldrig landskapsregeringens.

– Jag skyller inte ifrån mig på bankerna. Jag sa i intervjun att mediarapporteringen har varit ensidig. Jag tycker att det är bra att Paf granskas, men jag efterlyste ett bredare och mer nyansrikt ansvarsperspektiv. Men självklart ligger vårt fokus på oss själva, att kontinuerligt utvecklas och bli bättre.

– Paf följer penningtvättslagen. Misstänkta penningtransaktioner anmäler vi till CKP. Utredningsansvaret ligger sedan inte hos oss, utan hos CKP. Huruvida vi har brustit i det här specifika fallet kommer att framgå av den myndighetsundersökning som nu pågår.

Anders Sims

Kommunikationsdirektör på Paf.