DELA

Replik om den åländska valfriheten

Bäste Olof Öström, valfrihet inom vården är en hjärtefråga för Moderat Samling för Åland. Vi värnar i alla väder principen om att pengarna ska följa vårdtagaren. Vår grundinställning är människan i fokus och största möjliga valfrihet. I förra landskapsregeringen drev vi igenom servicesedlar inom socialvården. I nuvarande landskapsregering vill vi ta fram modeller för att öka valfriheten också inom hälsovården.

Då nuvarande landskapsregering tillträdde, tillkom på moderat initiativ ett utnämningsbrev till ÅHS-styrelse om att den nya styrelsen tillsammans med landskapsregeringen skulle bedöma vilka ÅHS-verksamheter som kunde utföras, ”helt eller delvis, av privata bolag eller av tredje sektorn”. Målet med detta är att minska kostnaderna, men också öka valfriheten.

För två veckor sedan publicerade Finlands regering (21.12.2016) lagutkasten om valfrihet i social- och hälsovårdsservicen. Enligt lagutkasten kommer valfriheten att bli omfattande. Det betyder att vårdtagaren i fortsättningen får välja serviceproducent för social- och hälsovården. Detta vill vi moderater på sikt införa också på Åland.

Varför ”på sikt”? Den finländska vårdreformen är en av de mer dramatiska för den åländska självstyrelsen. Det är rätt och riktigt att just nu rikta den politiska energin mot att neutralisera de negativa effekterna som denna reform har gentemot Ålands självstyrelse. Parallellt med detta arbete söker vi metoder att utöka valfriheten också inom vården på Åland.

Partistyrelsen för

Moderat Samling för Åland