DELA

Replik Linda Sundström

Linda (S) undrar hur vi skall trygga basservicen. Jag tycker det är bedrövligt att socialdemokraterna går in på en linje att höja skatten så fort det blåser. Hur skulle det vara om man försökte öka skattebasen och på det sättet få en långsiktig lösning, istället för att ta mera av dem som redan betalar.
Socialdemokraterna hade ett utmärkt tillfälle i stadsstyrelsen att tillåta högre byggnader i centrum och på det sättet skapa mera skatteintäkter till staden genom flera företag och bostäder. Eller är det så illa att socialdemokraterna inte förstår varifrån pengarna att fördela till omsorg mm kommer ifrån.

Flyttar centrum ut så minskar intäkterna med betydligt mera än den ”lilla” skattehöjning socialdemokraterna föreslår. Tillåter vi istället ett växande centrum så ger det betydligt mera intäkter än den socialdemokraterna får på skattehöjningen. Vi får mera liv i centrum och ökade intäkter så att vi kan ha en bra social service. Så bästa Linda så vill jag bevara välfärden.
Peter Enberg (M)