DELA

Replik från polisen till Lindström

Annica Lindström uppmanar i ledaren 10.10.2016 polisen att ”sluta blanda grova brott och gullegull” och tar som exempel polisens pressmeddelande från lördagkväll 8.10.2016, där polisen inte ansåg att ett våldtäktsärende förtjänade mer uppmärksamhet än en kort mening, trots att de nationella medierna på båda sidor om Östersjön hakade på. Polismyndigheten vill här korrigera den missuppfattning som framkommer i ledaren; den våldtäkt som de nationella medierna rapporterade om var nämligen inte samma våldtäkt som Ålands polismyndighet tog hand om.

Inom polisen har man de senaste åren strävat till en allt öppnare extern kommunikation. En handbok om polisens interna och externa kommunikation har funnits sedan 2006 och efter den senaste polisreformen på fastlandet år 2014 anställdes informatörer till de nybildade polisinrättningarna. Även inom Ålands polismyndighet har man under de senaste åren lyft fram vikten av att informera öppnare om polisens verksamhet och polismyndigheten har i år fastställt att handboken om polisens kommunikation ska tillämpas inom polismyndigheten till tillämpliga delar. Polismyndigheten skulle med glädje välkomna en heltids proffskommunikatör, något som också togs upp på polisstyrelsens möte 19.8.2016. Tyvärr är det inte möjligt med nuvarande resurser, då alla tillgängliga resurser måste placeras till den operativa verksamheten.

Polisen har en skyldighet att informera om sin verksamhet, både om brott och om det som Lindström kallar gullegull, där bland också om förebyggande åtgärder i syfte att förhindra brott och olyckor. Pressmeddelandena är ett effektivt sätt att informera allmänheten om polisens verksamhet. Inom polismyndigheten finns ett fastslaget system över hur pressmeddelanden uppgörs, men stilen hos de som skriver är personlig och pressmeddelandena formas därefter. Polisens kommunikation ska dock vara tydlig, opartisk och tillförlitlig och jag håller fullständigt med skribenten att polisens uppgift inte är att underhålla eller undanhålla information. Här finns det ännu mycket att lära och utveckla. De största utmaningarna ligger i vad polisen ska informera om och hur det görs – det är en ständig balansgång mellan bl.a. allmänt intresse och integritetsskydd. Såsom övrig polisverksamhet, är det lagstiftningen som styr polisens kommunikation och en viss hierarki ska följas. Undersökningsledaren är den som kan uttala sig i enskilda ärenden, medan fältpersonalen kan informera mera allmänt om den dagliga operativa verksamheten, men så att inte eventuella kommande utredningar äventyras. Det är inte lätt att göra upp entydiga riktlinjer, då fallen varierar och samhällets litenhet ställer stora krav på skyddet för den enskilde individen.

Samarbetet mellan massmedier och polisen är viktig och ska grunda sig på ömsesidig förståelse och respekt för varandras arbete. I syfte att förbättra samarbetet och diskutera polisens kommunikation kallade polismyndigheten massmedia till ett informationstillfälle i februari 2016. Till tillfället kom tre representanter från massmedian. Polisen kommer även i fortsättningen att kalla massmedia till årliga möten, med hopp om ett större deltagande nästa gång.

Maria Hoikkala

Polismästare

 

Svar: Ett professionellt samarbete mellan massmedier och polisen är viktigt också för Nya Åland. Därför var två av tre reportrar på de årliga pressträffen polismästare Maria Hoikkala skriver om från just Nyan. Vi vill gärna förbättra kommunikationen och är medvetna om att polisen är tvungen att fatta många svåra och snabba beslut under en pressad tidtabell, inte minst i kommunikationsfrågor. Därför kommer vi också i fortsättningen att delta på den årliga träffen.

På nyhetsplats i samma tidning rapporterade Nyan att det var oklart om det var frågan om en eller två våldtäkter. Det tydliggörandet kunde också ha ingått i ledaren.

Annica Lindström

Ledarskribent