DELA

Replik: Det är ekonomin det handlar om

En av de viktigaste utmaningarna under kommande mandatperiod blir att öka landskapsbudgetens intäktssida. Kommande landskapsregering bör inleda förhandlingar med Helsingfors om att öka det s.k. avräkningsbeloppet från 0,45 % till ett belopp som bättre motsvarar ålänningarnas andel av Finlands befolkning idag. När detta svåra (?) arbete rotts i hamn, DÅ är jag beredd att ta en fördomsfri debatt om nya, kostnadsökande förslag, som allmän tandvård. Här hoppas vi kunna samarbeta med alla partier och särskilt med (s). Om vi bakar en rejäl kaka först, så kan vi fördela den sen – istället för tvärtom.

Rent sakligt sett, så behöver allmän tandvård inte vara en dålig idé. Det som förvånar mig är varför (s) inte t.ex. lyft fram någon av Finlands 320 primärkommuner som lyckade exempel på välfungerande allmäntandvård: Har medborgarna där varit nöjda, har det fungerat bra? Då alla vet att det nu inte finns några ”lösa pengar” i landskapsbudgeten anser jag också att väljarna har rätt att veta kostnaden och hur (s) har tänkt att finansiera det. Lån, skatt eller minskad utgiftssida i landskapsbudgeten?
Så länge vi inte vet något om hur det fungerat på annat håll, anser jag att jag inte har något mer att tillföra denna debatt och avslutar den för min del.
Wille Valve (M)