DELA

Replik: Bogseringen är en bagatell

Docka-alternativet försenar påbörjandet av det underhåll som Claes Ekström så bra beskrivit i teknisk rapport daterad 12.2.2009 efter reparationerna på Algots varv året innan med åtminstone 2 år kanske mer om det blir besvär från omgivningen. Det kräver investering på över sex miljoner euro. Även om pengarna kommer från Paf till stor del så är det en helt onödig satsning och en relativt stor del från Mariehamn stad så skulle dessa pengar ha använts till något vettigare.

Man måste nu skaffa pengar till underhållet ytterligare. Estetiskt blir det en katastrof för Pommern. (Om man ser hur majestätisk Pommern är nu vid Sopudden så inser man lätt hur det kommer att bli med betongbalja. Docka-på-ben-projektet är dessutom så unikt och kan följaktligen bli föremål för flera konstruktionsmissar. Stiger kostnaden för dockan över budget så har Mariehamn i fullmäktigen mötet sagt att inte en euro till över budget kommer att beviljas.

Det finns följaktligen många risker med detta som kan leda till ytterligare problem.

Man kan om man vill komma igång med att få Pommern till ett reparationsvarv omedelbart så att man säkrar henne för åratal framåt.

Arbetet går fort och Pommern är tillbaka in-no-time-at-all. Man behöver bara fondera medel för det vart tionde år återkommande varvsbesöket. Min uppskattning 300–600 000 euro inklusive resor dit och därifrån. Detta utgör a 30 000–60 000 euro per år som behöver fonderas för kommande tio års dockning. Om vi antar att man vid första periodiska dockningen måste göra reparationer på varvet som sträcker sig upp till övre delen av intervallet i min uppskattning så kommer nästa att ligga lägre.

Vi har ju ett kostnadsförslag för en cirka 4 veckors dockning och under den tiden hinner man med alla de åtgärder som krävs. Blir det större plåtbyten så sätter man in mera gubbar bara. Bogsering till och från varvet är en bagatell, och kan utföras av fler lokala entreprenörer.

Mats Granesäter har nog inte läst mina insändare ordentligt om han antyder att jag kan ha något intresse som bogserbåtsägare i ärendet. Helt fel. Om jag skulle jaga eget intresse skulle jag knappast ha bogserat Pommern från Museet till Möckelö för en rund summa av 350 euro och inte lovat sponsorera bogseringen till Åbo Reparationsvarv med 20 000 euro av egna privata pengar.

Dessutom kan jag nämna att mina mycket goda kolleger och vänner, Alfons Håkans AB (Joakim Håkans) i Åbo och Raumacata Oy (Hannu Norrgård) i Raumo lovat ställa upp och utföra bogseringen i det fall mitt företag inte skulle bli aktuellt vid en bogsering till Nådendal. Mina utlovade sponsorpengar finns ju att användas till det i så fall. Så den insinuationen, som jag hört förut, håller inte streck.

Henry Höglund