DELA

Replik Anna Holmström

Jag förstår att Anna Holmström (c) känner sig osäker på vad åländsk skattebehörighet kan betyda för Åland. Hela partiet Ålands center verkar inte heller veta vad ett skatteövertagande kunde betyda för den åländska samhällsekonomins utveckling.

Det är inte att undra på att näringslivets företrädare är rädda för att nuvarande lagtingsmajoritet ska ta över beskattningen när man inte vet vad skattebehörigheten kan användas till.

”När Ålands näringslivs framtidsgrupp (1991) kräver att den lagstiftande åländska församlingen – helt i enligt med självstyrelselagens ursprungliga intentioner – övertar rätten till beskattningen av Ålands folk, är det likväl inte den nuvarande överföringen av skattemedel till finska staten som är huvudmotivet härför. Det viktigaste argumentet är snarare den möjlighet till lokalt anpassade beskattningslösningar till gagn för den långsiktiga utvecklingen av den åländska samhällsekonomin som ett sådant övertagande skulle medge”.

Anna, läs ÅSUB:s rapport 2009:5 så får du svar på några av dina farhågor.

Med egen beskattning kunde de åländska skatteintäkterna öka med ett tiotal miljoner per år att ställas mot kostnaden för en åländsk skatteadministration på 2-4 miljoner euro.

Rolf Granlund (Åf)