DELA

Replik angående Föglötunnel

Lennart Isaksson och Danne Sundman har bemött min insändare med kritiska synpunkter på tunnelprojektet. En kort replik till herrarna.
Isaksson har rätt i att tunneln inte kommer att bli Europas längsta. Världens längsta landsvägstunnel är Laerdalstunneln i Norge med 24,5 km. Nästlängst är St. Gotthardstunneln med 16,9 km. (Källa:Wikipedia). Båda tunnlarna har mötande trafik och kan därför inte anses speciellt säkra.
Sveriges längsta landsvägstunnel är Södra länken i Stockholm, 4,5 km. Sundmans påstående att det skulle vara säkrare att färdas i en undervattenstunnel än på vanlig väg är förvånande. Isaksson nämner hastighetsbegränsning och omkörningsförbud som säkerhetshöjande faktorer. När har detta hindrat folk från att köra för fort eller köra om på olämpliga ställen?

Vid Öresundsförbindelsen har man stora problem med bilister som kör över 150 km/tim i tunneln där gränsen är 90 k m/tim. (Källa: Sydsvenskan) Det finns dock en åtgärd som kan vara till hjälp, nämligen ett kraftigt mitträcke, som hindrar omkörning och hindrar mötande från att komma över på fel körbana.

Trafikintensiteten påverkar naturligtvis också olycksrisken, men den viktigaste punkten jag försökte framhålla, nämligen riskerna vid en brand, kvarstår. All erfarenhet visar att i en tunnel är överlevnadsmöjligheten vid en brand mycket dålig. Därför måste det finnas en separat nödtunnel om tunneln skall kunna betraktas som säker. Ett annat problem är farligt gods.

Till slut, är det inte bättre att ge arbete och lön åt skärgårdsbor än att göda banker och storbolag?
Jan Grönstrand