DELA

Renare vacciner, tack!

Axel Hansson gör en berömvärd insats för att marknadsföra TBE-vaccinet (Nya Åland 28.1.2015). Vi har undvikit 80 sjukdomsfall under de senaste 8 åren. Bra hypotetisk matematik. En fjärdedel av dem som insjuknat i TBE är vaccinerade. Hur verksamt är alltså vaccinet?

De biverkningar dr Axel Hansson sett av TBE-vaccineringarna är på sin höjd lite rodnad vid injektionsstället och lite feber. Inga allvarligare biverkningar har rapporterats. Tyvärr går kopplingen till de sjukdomar som inträffar längre fram på tidsaxeln lätt förlorad.

TBE-vaccinet som används i Finland är Ticovac och Ticovac Junior. Vaccinet innehåller bland annat formaldehydrester som kan vara cancerframkallande, men även aluminiumhydroxid som lagts till som boosterämne. Boosterämnen och adjuvanser används för att ge ett starkt antikroppssvar och längre skyddseffekt (!?). Enligt biverkningslistan kan Ticovac bl.a. ge nervskador av olika slag och inflammationer i hjärnan. Vi behöver alltså vara extra observanta på vaccinerade som drabbas av långvarig klåda 1) , yrselanfall, extremt sömnbehov/ ihållande trötthet, benmärgsskador, men eventuellt också MS, Parkinsons sjukdom och Alzheimers … Hur ser statistiken ut för ålänningarna inom dessa kategorier?

Om vi på Åland väljer att fortsätta TBE-vaccinera så har jag en enda önskan: köp in endast helt rena vacciner som är fria från tillsatsmedel, adjuvanser och boosterämnen. Sådana vacciner klarar sig visserligen sämre i tester eftersom man därmed skalar bort alla falskt positiva antikroppssvar – och de vaccinerna är dyrare, men då har vi åtminstone försökt minimera biverkningarna.
Eva Sjölund