DELA

Rena Östersjön från fosfor

”Plocka sten ur åkern pojkar, när ni vilar”, sa en husbonde åt sina drängpojkar.
Nu skulle man kunna säga ”ät fisk, pojkar och flickor, i stället för att skylla på varandra vem som mest förorenar Östersjön”. Hur kommer då fiskätandet in i bilden? Normal diet ger oss ca 2 g fosfor per dag. Kroppen består till en procent av fosfor. Fisken är en ypperlig näring, rik på fosfor och kväve.
100 g fisk ger 200 – 300 mg fosfor och ca 3 g kväve. Alla vet vi att Östersjön är övergödd. Halten upplöst kväve är tre gånger för stor. Fosformängden är betydligt mindre, men ändå kritisk, leder lätt till allvarliga, förödande följder (blågrön algblomning).

Statistiken visar att yrkesfisket lyckas skörda, fånga upp 10 % av kvävet och 75 % av fosforn (beräknat på Finska vikens vattenbelastning). Genom att fånga eller köpa fisken, bereda den och låta alla i hushållet äta 500 g fisk två gånger per månad äter vi upp fosforbelastningen om vi samtidigt hoppar över två byktvättar per månad. Så sköter vi den åländska fiskodlingens belastning.
Vi har all orsak att vara förnuftiga, liberala och samarbetsvilliga.

Nils Olof Sundblom
nr 94 i Lagtingsvalet, 508 i kommunalvalet i Geta
PS. Fosfor finns rikligt i våra hjärnor, i benstommen och i våra gener. I våra levande celler har fosforn en central roll vid energitillgodogörande.