DELA

Ren okunskap om Edlagården?

Jag är bestört och chockerad över att staden nu planerat att sälja vårt serviceboende i Mariehamn.
Edlagården byggdes för att förbättra boendet för de äldre i vår stad. Medan andra städer i Finland och Sverige satsar på ett bättre boende för sina pensionärer, gör man oförklarliga planeringsmissar i vår stad. Är det så att stadens mödrar och fäder inte själva räknar med att behöva ett serviceboende i framtiden, eller är det fråga om ren okunskap och dålig planering?
Är stadens socialnämnd faktiskt inne på samma linje? Har stadens Äldreråd konsulterats i ärendet?
Leif Jansson
Fd. socialdirektör i Mariehamn