DELA

Ren idioti att Åland har en egen trafiklag

Man börjar riktigt ifrågasätta varför Åland har en egen trafiklag. Det skapar enbart bekymmer samt onödiga kostnader. Traficom som är Finlands hantering av trafiklagar finns både på finska, svenska och engelska är lätthanterlig att använda och inte enbart för bilister men även inom all slags transport i Finland.

Bland annat hanteringen av körkort skulle kunna göras på ett mycket smidigare sätt än att ha den lokala polisens myndighet som har annat att göra än att dona med nya körkort och tillstånd.

Exempel som yrkeschaufför i egentliga Finland är alla tillstånden samlade så enkelt att hantera vid förnyelse men på Åland måste du samla papper från diverse ställen för att sen sammanställa det hos kundtjänsten på polisen för att de sen ska skickas vidare när du istället skulle kunna logga in på traficoms hemsida med bankkoder och beställa nya kort.

Är inte en del av utveckling i dagsläge att ha ett papperslöst samhälle för att bland annat minska på kostnader och bli miljövänligare? Att skattebetalarna på Åland ska bekosta ett system som redan existerar är ren slöseri på skattepengar samt ännu ett exemplar hur ineffektivt politiken fungerar på Åland när det gäller utveckling samt smidiga lösningar i samhället som gynnar medborgarna.

Fördelarna med en gemensam trafiklag med resten av landet är avsevärt högre i helhet samt långsiktigt.

LISA LÖNNQVIST