DELA

Remmer svarar inte på frågorna

Tack för ditt svar Andreas Remmer. Du är vältalig men några svar på mina frågor gav du inte. Jag kanske var lite vältalig själv och för att det inte ska råda några tvivel om vad jag som Ömsenägare vill veta så kommer frågorna här:

– Vem tillsatte den första styrelsen i Ålands Försäkringar Ab? Var det Ömsens styrelse, förvaltningsrådet eller verkställande ledningen?

– Vem bytte ut Göran Lindholm mot Bosse Sjölund som ordförande? Ömsens styrelse, förvaltningsrådet eller verkställande ledningen?

– Varför byttes Göran ut mot Bosse? Nya Ålands redaktion vill mörka mina funderingar på den här punkten.

– Varför har ni inte meddelat finansinspektionen om att Ålands Försäkringar Ab bytt styrelseordförande?

– Och så bygget i Mariehamns centrum. Vilka arkitekter, eller vilken arkitektbyrå jobbar med projektet? För det är väl arkitekter som ritar?

Med hopp om bättre svar än det snömos du serverade senast.

MOSSE WALLÉN

ÖMSENS ÄGARE

SVAR PÅ INSÄNDARE:

I samband med bildande av dotterbolaget Ålands Försäkringar Ab i februari i år tillsatte Ömsens ledning Göran Lindholm, Bo-Sture Sjölund och Ulf Toivonen som styrelsemedlemmar med Lindholm som ordförande. I september i år ansökte Lindholm om att få avgå som ordförande. Ansökan beviljades och till ny ordförande valdes Sjölund. Styrelsens sammansättning i övrigt ändrades inte i detta skede.

När bolaget blir aktivt i samband med att vi får tillstånd kan det leda till förändringar i styrelsens sammansättning och antalet styrelsemedlemmar. Beslut om detta tas i sista hand av Ömsens styrelse. Även då gäller strikta myndighetskrav ifråga om vem som kan vara medlem i ett försäkringsbolags styrelse och vi kommer självfallet att tillse att dessa krav i alla situationer är uppfyllda. Några särskilda myndighetskrav gällande vem av styrelsemedlemmarna som fungerar som ordförande finns inte.

När det gäller den planerade förändringen av Mariehamns centrum är det den åländska arkitektbyrån A1K Partners Ab som hjälper oss med det. För mer detaljer om planerna, se gärna vår hemsida omsen.ax

Med dessa svar är dialogen avslutad för vår del.

ANDREAS REMMER

STYRELSEORDFÖRANDE ÖMSEN

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Mosse Wallén menar att Nya Åland vill mörka hans spekulationer. Vi har belyst turerna kring tillsättandet av styrelseordförandeposten i Ålands Försäkringar, senast i en tvådelad helsidesartikel publicerad den 15 december, sid 11.

NYA ÅLAND