DELA

Rekorddyr mark för staden

Vi fick läsa i våra dagstidningar att infrastrukturnämnden varit på resa till Sandviken i Sverige för att diskutera Ålandsvägens ombyggnad m.m. den 13.11-14.11. Man kunde bland annat läsa att man nu skall starta Ålandsvägens ombyggnad i mars 2017 och att man även skall köpa en tomt vid Nabben som Fastighetskonsult erbjudit staden.

Man får väl hoppas på att Ålandsvägens ombyggnad nu ändrats så att det sker på ett förnuftigt sätt till nytta för skattebetalarna.

Vad som är värre är att man beslöt köpa tomten Strandbo 1:97 vid Nabben på beredning av stadsgeodeten till ett pris om 72 500 euro. Tomten har erbjudits staden via Fastighetskonsult och enligt uppgift har priset reducerats med ca hälften för att nu ha blivit godkänt av nämnden.

Om man i en tomtaffär kan reducera ett pris med hälften borde nog köparen reagera på detta och ifrågasätta affärens utgångspris. Priset per m2 i detta fall blir ca 14,20 / m2 vilket absolut kommer att bli åländskt rekord för mark av detta slag.

Den aktuella tomten består av enbart sumpmark och kan inte användas till annat än detta. Vid normalvatten är tomten endast tillgänglig där den lilla stugan var placerad innan den flyttades och det är inte stor yta av den uppmätta ytan om ca 5 100 m2.

Infrastrukturavdelningen bör anlita Lantmäteriverket för att bedöma området som en tillandning, vilket brukar resultera i priser om ca 1 euro / m2, vilket kan anses rimligt för ett dylikt område om staden absolut tänker köpa detta. I detta fall blir området oförändrat oberoende om staden köper det eller inte. Den aktuella tomten är väster om träspången som sträcker sig till Nabben. Det är viktigt för tjänstemän att förvalta budgeterade skattemedel och inte enbart förbruka dessa.

Sten-Åke Häggblom

Insändaren skulle ha publicerats i gårdagens tidning men på grund av ett mänskligt misstag gick den inte in.

Johan Orre