DELA

Rekord för kafferep

Vi är överväldigade av den stora responsen vi fick på världsrekordförsöket i rättvisemärkt kaffe! Totalt deltog 918 personer på Åland, varav 832 hann med i rekordstatistiken för Finland.
Till kaffebjudningen på Röda Kors- gården kom hela 171 personer. Dessutom deltog följande organisationer och företag: Sviby daghem, Ålands Schakt AB, flera avdelningar på ÅHS, Områdesarkitektkontoret, Mariehamns sjöbevakningsstation, ÅAB, Naturbruksskolan, Lemland-Lumparlands församling, Jomala församling, Saltviks församling, Emmaus, Ytternäs skola, Nya Åland, Strandnäs skola, Hotell- och Restaurangskolan, Sjömansskolan, Södersunda skola, Kalmers, FPA och Skattebyrån.

Det gamla rekordet innehades av USA på 12158 koppar rättvisemärkt kaffe. Finland slog det med råge och det nya rekordet ligger på 51 754 st.
Vi arrangörer vill ge vårt varmaste tack till alla som deltog i rekordförsöket, till Röda Kors- gårdens personal för all hjälp och för att vi fick låna lokalen hyresfritt, till ÅCA för tårtorna och till Tom Wiklund som flyttade ut sitt radioprogram och bidrog till den trevliga stämningen.
Lisbet och Siv, Mariehamns församling
Lotta, Tove och Maria, Agenda 21- kontoret