Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Rejäla insatser för våra unga

För två år sedan då resultatet för ’Hälsa i skolan 2017’ presenterades utlovades Åtgärder då det så tydligt framkom att ungdomarna mår allt sämre psykiskt. Under uppropet om primärvårdspsykolog står 78 namn/föreningar nedtecknade bl a primärvårdens klinikchef, Psykologföreningen, Mariehamns stad, Ung resurs, avd.chefen för BUP, skolhälsovårdarna, Rädda barnen, Fältarna, Folkhälsan, skolkuratorerna, skolpsykologerna, skolföreståndarna m fl m fl. Allvaret och tyngden bakom uppropet torde knappast undgå någon.

Mycket bra och uppriktigt initiativ som även jag undertecknade, dock oroade jag mig för utgången eftersom det under många år varit svårt att få tag på psykologer. Och Nej – det blev ingen Primärvårdspsykolog för ungdomarna i åldern 7-17. Nu står man åter och förfasar sig över samma resultat.

Wille Valve nämner att skolföreståndarna skall kontaktas – när skall man välja att lyssna till oss skolhälsovårdare som mer än väl vet hur de unga mår och även vad de skulle behöva – tid. Tid till samtal i både stort och smått, i glädje och i ledsamheter.

En lösning är fler skolhälsovårdare, en annan som använts relativt utbrett i riket är att anställa psykiatriska sjukskötare till skolorna, i bland annat Reso har man nått goda resultat på bara 5 år. Jag anser att man på grund av språkfrågan missar viktig kunskap inom området som finns i riket – den kommer jag att bevaka och ta tillvara.

Det jag inom partiet kommer att arbeta för är en utvidgad Hälsomottagning för alla unga oberoende om man studerar eller ej. Där skall finnas ett brett utbud tjänster bland annat möjlighet till samtal. Jag är övertygad om att detta skulle vara en verklig insats för framtiden.

Ju bättre en människa mår desto mindre behov har hen av sinnespåverkande substanser i vilken form det än vara må. Förbud och strängare lagar kommer vi inte långt med – allt går att få tag i och man skaffar sig det man upplever sig behöva.

CHRISTINA CEDERHVARF

Lagtingskandidat (Lib)