DELA

Rehabiliteringshandledning en lagstadgad rättighet

Lagtinget har just godkänt den nya ÅHS lagen. Det var mycket intressant för mig att arbeta i socialutskottet med lagen då jag känner ÅHS organisationen och även patienternas behov väl som tjänstledig socialkurator. Vad ger den nya lagen för de åländska medborgarna?
Den ger först och främst ökad rättskydd, då patientens rättigheter är reglerade i lag. Nu har patienterna alltså lättare att besvära sig, om de inte får den service som de har rätt till enligt lagen.
Det är väldigt mycket bra saker i lagen men tyvärr kan jag inte ta upp allt i insändaren.
En av viktigaste rättigheter som patienterna får är rätt till rehabiliteringshandledning och rådgivning inom hela ÅHS. Det är mycket viktigt att patienterna får veta sina rättigheter inom rehabilitering så som om patienten har rätt till yrkesmässig rehabilitering, till ex. omskolning, omplacering, eller arbetsprövning. Information om medicinsk rehabilitering är också av ytterst vikt. Har jag som patient rätt till anpassningskurs, fysioterapi, ergoterapi, psykoterapi med mera.

I lagen är det inte klarlagt vem som skall ge denna rehabiliteringshandledning inom ÅHS. I riket finns det rehabiliteringshandledare för detta ändamål. Inom ÅHS finns det inte sådana tjänster, utan läkarna och socialkuratorerna har haft största ansvaret inom området. Nu är denna rådgivning lagstadgat och patienten kan kräva det. Mycket bra förbättring för alla patienter. Nu bör ÅHS ledning snarast fundera hur de ordnar detta inom organisationen.
Sirpa Eriksson tjänstledig socialkurator (Lib)