DELA

Rehabilitering som rättighet ger samhällsnytta

Det finns en hel del inom ÅHS att utveckla för att förebygga funktionellt utfall av medborgare. Krafttag behövs till samordning för patienternas återkomst till så självständigt liv som möjligt. Redan i dag finns det lagstadgade metoder och utarbetade system som vi inte utnyttjar till fullo. Med samordning och målmedvetet arbete med individuella, i team formade, rehab-planer och effektiva åtgärder jobbar vi långsiktigt mot hållbara ÅHS-kostnader. FPA-rehabilitering i olika former och försäkringsbolagens del bör även användas när det är möjligt.

Upphandling av tjänster enligt EU-direktiv är ett måste. Vi behöver rehabiliteringskoordinator som informerar om patienternas rättigheter och hjälper dem i det praktiska. Det är ofattbart att strama resurser inom rehabilitering och samtidigt inte utveckla förebyggande verksamhet . Genom att förebygga sjukdom och rehabilitera effektivt förkortar vi människornas lidande, stödbehov och sjukpensioneringar samt minskar sjukvårdskostnader.

Hannele Vaitilo (Lib)