DELA

Reglerna för inkomststöd bör ses över

Barbro Sundback efterlyser i sin insändare idéer hur man kan förbättra situationen för pensionärer med små inkomster. I första hand bör man se över reglerna för utkomststöd, samt reglerna för att bevilja färdtjänst.

Att som pensionär med låga inkomster inte ha råd med att både besöka läkare och köpa mediciner, och dessutom få pensionen att räcka till de dagliga utgifterna är inte lätt. Tröskeln är hög för att göra ett besök hos socialvården, och inte alltid blir man bemött på ett sådant sätt att man vågar sig dit igen. Tyvärr.

Därför bör reglerna för inkomststöd ses över, och inte vara alltför rigorösa, utan man bör se på den sökandes hela ekonomiska situation på ett annat sätt än i dag. Bara för att man bor i eget hus betyder det inte att man bör sälja hemmet och flytta till en lägenhet för att ha råd med livets nödtorft. En viss respekt för människor i nöd skall man ha.

Färdtjänstreglerna bör också ses över. Om det till exempel inte finns allmänna kommunikationsmedel i nära anslutning till bostaden, bör detta beaktas vid behandlingen om ansökan om färdtjänst. Man skall inte alltid stirra sig blind på pensionsinkomsten, utan försöka få en konkret bild av den sökandes möjligheter att på egen hand ta sig från bostaden till affären, till exempel.

Socialens tjänstemän följer de regler som finns, och här är det politikernas skyldighet att sätta sig in hur reglerna följs och hur de slår för olika grupper, och rätta till de felaktigheter som finns i systemen.

Om politikerna i högre grad skulle umgås med “vanliga människor” och lyssna till deras åsikter, skulle mycket vara vunnet. I “marmorborgen” vet man nog inte så mycket om vanliga människors livssituation, därför är det viktigt att gå ut och möta människorna i vardagen, inte bara i valtider, utan också däremellan.

Runa Lisa Jansson