DELA

Regler är inte förbud

Anthonio Salminen (FS) öppnar debatten om Mariehamns Stads parkeringspolicy med insändare i måndagens Nyan. Han kastar bollen tillbaka till mig gällande definieringen: parkeringsfundamentalist. Fundamentalist torde betyda en sådan person som fanatiskt klämrar sig fast i något gammalt, ovetenskapligt och allena rådande tes, oftast med närmast religiöst maner.
Salminen tar till röstfiske med självsäkerhet genom att upprepa mantran: ”Att man kan … köra bil i centrum och till och med parkera strax intill butik eller en restaurang tycker jag att är en väldig fin trivselfaktor.”

Själv försöker jag initiera nytänkande till parkerings- och trafikregleringen i Mariehamns centrum, framför allt för att stimulera affärslivet och bjuda näringslivet möjlighet till nyetableringar.
Komiskt är det faktiskt att Anthonio Salminen får trafikpolicy och trafikregler till förbudsmentalitet. Visst är det förbjudet att köra mot rött och äventyra fotgängare på skyddsövergången, men det står inte i på något sätt i konflikt med liberalernas öppenhet och näringsfrihet.

Jag håller absolut med att Mariehamns stad är en väldigt vacker och trevlig småstad. Men det skapas inte av massor med parkerade bilar överallt och rundgångstrafik för att leta ledig parkeringsplats.
Rauli Lehtinen (lib)