DELA

Regeringens politik medför försämringar i onödan

Åländsk ekonomi har aldrig mått bättre än nu. Kommunerna kommer sammantaget inom kort att uppvisa ett överskott som aldrig tidigare uppnåtts. Landskapet Åland som är skuldfritt, vilket i sig är unikt i förhållande till andra länder, kommer för år 2017 att visa ett rejält överskott. Om nu inte landskapsregeringen väljer att dölja överskottet med oseriösa reserveringar.

Landskapets mycket viktiga bolag, PAF och Posten går som tåget. Eckerölinjen visar rekordresultat. Vikinglinjens vinst för 2016 var hyfsad och vinsten fyllde på en tidigare välfylld kassa. 2016 blev ett starkt år för ÅTT–koncernen vilket måste anses vara uppseendeväckande då branschen på andra orter har det tufft.

De åländska bankerna gör ett bra resultat i en historisk lågräntemiljö. Wiklöf Holding gjorde rekordresultat för år 2015 och år 2016 lär nog inte vara sämre. Lundqvistrederierna gör allting rätt, som vanligt måste tilläggas. Sammantaget kan sägas att år 2016 var ett gott år för de allra flesta åländska bolag.

Lägg där till en mycket låg arbetslöshet, en god befolkningsökning under många år och en mycket bra sjukvård, skola, äldreomsorg och barnomsorg. Man kan nog konstatera att vi på Åland aldrig haft det bättre än nu. Dessutom håller den finska ekonomin långsamt på att återhämta sig. Det tillsammans med Sveriges mycket goda ekonomi medför en ”spill over” till det åländska samhället.

Därför är det förvånande och direkt kontraproduktivt för vår ekonomi och för vår goda samhällsservice och för ålänningarna att landskapsregeringen väljer att dra ner på sjukvården, minska på landskapsandelarna som främst drabbar äldreomsorgen, barnomsorgen och skolorna.

Dessutom så planerar landskapsregeringen en kommunstrukturreform på basen av en utredning från Pwc där utredningen visar dramatiska förändringar och försämringar för de åländska grundskolorna. Pwc räknar med en besparing med cirka sju miljoner euro för de åländska grundskolorna om Åland skulle bestå av fyra kommuner.

För att uppnå denna besparing så måste de flesta skolor på landsbygden och i skärgården stänga och ca 90 lärare sägas upp. Resultatet av detta för landsbygden, skärgården, eleverna och hela Åland kan var och en förstå.

Istället måste vi ge kommunerna arbetsro och låta dem själv välja vad som är bäst för innevånarna. Ålands unika kommunstruktur har gett alla ålänningar en god och likvärdig service inom barn- och äldreomsorg och grundskolor. Det har vi råd med.

Vi måste ge skärgården inklusive Vårdö minst lika bra trafik som nu. Skrota de orimliga ekonomiska och miljömässiga kortruttsplanerna så har vi nog råd med både dagens trafik och nya färjor.

Vi måste en gång för alla utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor av den enkla orsak att kvinnor och män är lika skickliga i sin profession. Vi får inte dra ner på sjukvården utan vi måste istället satsa på ny och modern teknik och nyttja den allt högre kompetens som läkarvetenskapen ger oss. Vi måste öka resurserna för polisen.

Vi måste inte kopiera lagar och beslut som görs i Finland. Vi får inte försämra utan vi måste förbättra och gå vår egen väg såsom vi alltid gjort och som alltid varit mycket fruktbärande.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot