DELA

Regeringens nya sätt att redovisa och desinformera

Med sitt trollspö trollar finansministern bort -365 miljoner negativt eget kapital ur landskapets bokslut (balansräkning) för 2014. Helt sonika förpassas pensionsskulden till en not i utanför balansräkningen. Och ”sim sala Bim” så har landskapets eget kapital blivit 441 miljoner.

När så finansministern och lantrådet presenterar bokslutet för 2014 så upprepar de sitt mantra sedan gammalt ”att landskapet inte är skuldsatt, utan har en likviditet på över 50 miljoner euro”.

Detta trots att landskapets skuld till pensionsfonden ökat med över 20 miljoner till hela 741 miljoner vi utgången av 2014. Fondens tillgångar är 385 miljoner så nettoskulden är hela 356 miljoner euro. Denna skuld har nu flyttad ut ur balansräkningen vilket gör skulden osynlig för de flesta som inte orkar läsa igenom hela årsredovisningen på 140 A4 sidor.

Som av en händelse granskade landskapets revisor pensionssystemet 2014 och noterar att:

– Problemet med att få landskapets budget i balans borde inte få lösas med överstora uttag ur pensionsfonden.

– Kalkyler visar att pensionskostnaderna kommer att öka kraftigt för att nå sin kulmen om 20 år.

– Överföringen från pensionsfonden till landskapets budget borde ligga på 2013 års nivå (ca 15 miljoner eller under 60 procent av pensionskostnaden) under några år och därefter sänkas för att inte pensionsfondens kapital ska naggas för mycket i kanten. Vilket den gör nu.

– Pensionsfondens budgetbelastning på landskapets budget kommer att stiga från dagens 10 miljoner till över 20 miljoner per år (i 2013 års priser) alltså mycket mera än vad vi förletts tro

– Beslutet att utförsäkra alla nyanställda baserade sig inte på kalkyler som nu finns kanske var ett förhasta beslut utan tillräcklig beredning

Medan finansministern och lantrådet fokuserar på hur mycket fondens investeringar har ökat nämner de inte med ett ord hur mycket pensionsskulden och därmed kostnaderna för densamma har ökat. Varför förskönar de verkligheten gång på gång?

Det förståeligt att lantrådet och finansministern vill övertyga oss väljare – men kanske fram för allt sig själva – om att de gör ett bra jobb.

Konstateras kan dock att verksamhetskostnaderna under deras tid vid makten endast minskat marginellt trots omtalade ”långsiktiga strukturomvandlingar”. Nuvarande regering har precis som den förra regeringen inte lyckats anpassa kostymen efter skatteåterbäringen utan tilläggs-finansierar verksamheten med PAF medel, överstora uttag ur pensionsfonden och med de medel som fanns kvar i utjämningsfonden. 2014 har man igen, med PAF-medel, överfört medel utjämningsfonden.

För den som är intresserad av att se hur landskapets hela ekonomi ser ut får det nu mycket svårare att hitta till pensionsskulden. Den döljs bland noteringar långt bak i årsberättelsen.

Säkert med tanke på att vi inte ska blir påmind om den varje gång vi läser landskapets bokslut. Då den ekonomiska verkligheten inte alltid är upplyftande.

Men det är just verkligheten vi måste förhålla oss till. Och jag skulle verkligen vilja ha ett öppet och ärligt svar på ovanstående av Gunell och Nordlund

Rolf Granlund (ÅF)