DELA

Regeringen tar studiestödsfrågan på djupaste allvar!

Ingen student ska tvingas ta ett sabbatsår från sina studier på grund av att studiestödsbeslutet blir försenat. Det skulle vara slöseri med resurser och mycket negativt för personen själv och för samhället. Landskapsregeringen har därför agerat snabbt i frågan och försäkrat sig om att resurser sätts in så att ingen ska bli lidande.
Jag har fått svidande kritik i studiestödsfrågan. Det är bra att de studerande reagerar. Tyvärr har de som skrivit insändare inte tagit kontakt med mig personligen.
Ungdomar som studerar är framtiden för Åland och självklart ska studiestödssystemen fungera på ett optimalt sätt. AMS varning för att behandlingstiden kan bli upp till tre månader och responsen på det var en bra väckarklocka. Hittills har lyckligtvis ingen blivit lidande. Upprördheten tar jag ändå på djupaste allvar.

Jag har själv två barn som studerar så jag vet hur svårt det är att få ekonomin att gå ihop, att man måste jobba extra och studera samtidigt och att det ändå är svårt att få pengarna att räcka till. Speciellt svårt blir det för dem som inte har någon som kan förskottera vid behov.
AMS är en myndighet som bygger sin verksamhet på lag och budget. Lagen kan vi inte ändra på i en handvändning, budgeten kan vi däremot påverka flera gånger per år. I första tilläggsbudgeten 2010 fick AMS 25.000 euro extra för att kunna hantera den förväntat svårare arbetsmarknadssituationen samt studiestöden.
Först denna vecka kom det emellertid till regeringens kännedom att behandlingstiderna för årets studiestöd riskerar att dra in i november. Det kan vi inte acceptera!

Därför tog jag genast tag i frågan och tillsammans med AMS-chefen Casper Wrede ser vi till att detta scenario inte ska inträffa. Att det varit lång väntetid något år tidigare är ingen ursäkt. Studiestöden ska ut fortast möjligt. I morgon kommer vi att hålla en presskonferens och informera alla om hur regeringen och AMS hanterar studiestöden i år och i framtiden.
På kort sikt – alltså för i år – gör vi nu en noggrann beräkning av arbetsåtgången och sätter in resurser som kortar ner behandlingstiderna. Jag har bett AMS att lyssna på ömmande fall, det vill säga där risken är stor att studierna inte kan påbörjas eller måste uppskjutas om inte stödbeslutet kommer snabbt.
Jag vet att personalen på AMS gör sitt yttersta, att de har en medmänsklig inställning till sitt arbete och är självklart beredda att hjälpa alla på bästa sätt.

På lång sikt – alltså från och med nästa år och framöver – ska vi se över både lag och system så att personalen på AMS har bättre verktyg för att serva alla åländska ungdomar som vill studera och bidra till utveckling av vårt samhälle.
Avslutningsvis vill jag poängtera att våra studiestöd är konkurrenskraftiga, att det finns pengar budgeterat så att alla får det de ska ha. För att underlätta för AMS är det viktigt att lämna in sin ansökan, komplett, i så god tid som det bara är möjligt.
Med önskan från landskapsregeringen om goda studieresultat!
Torbjörn Eliasson (c)
Näringsminister, Ålands landskapsregering