DELA

Regeringen sviker Åland

Beskedet att republiken Finland väljer att bortse från ett riksdagsbeslut och en sedan flera år tillbaka gemensam hållning i vindkraftstödet till Åland är dessvärre unikt. Aldrig tidigare i självstyrelsens historia har Finland och dess företrädare brutit ett ingånget avtal. Detta är bekymmersamt och ett svek gentemot näringslivet och de investerare som jobbat hårt för att skapa hållbara energilösningar.

”Vi har byggt landskapet Åland i, för det mesta, samförstånd med republiken Finland. Det har förekommit olika syn på olika frågor men när en överenskommelse nåtts har båda parter vidblivit den. Nu väljer regeringen i Helsingfors att ensidigt bryta ett ingånget avtal vilket aldrig hänt förut”, kommenterar Roger Nordlund med flera decenniers erfarenhet av samarbete med Finland.

Veronica Thörnroos som drev frågan om vindkraftstödet i den förra regeringen är också förundrad över det beslut som regeringen i Finland nu fattat.

”Det var från allra första början en svår fråga men vi lyckades till sist nå politisk samsyn till gagn för både Åland och Finland som därmed snabbare skulle nå sina uppställda hållbarhetsmål”, säger Veronica Thörnroos.

Beskedet att de sextio miljoner euro som riksdagen i höstas fattade beslut om inte når Åland får betydande konsekvenser för utbyggnaden av vindkraften.

”Den största förloraren i detta är därmed miljön. Åland hade kunnat bli en föregångare i hela världen med hundraprocentig grön el. Dagens besked gör att miljömålen fortsättningsvis är något man pratar om, inte åtgärdar”, säger partiledare Jörgen Pettersson.

Fokus från landskapets sida borde nu vara att göra allt för att skapa förutsättningar för att de befintliga vindkraftverken ska kunna fortsätta producera ren elektricitet för hela Åland.

Åländsk Center