DELA

Regeringen stoppar frivilliga reformer

Vad är alternativet till den tvångsreform som de nuvarande regeringspartierna driver? Den frågan ställer Wille Valve (MSÅ) i ett svar 9/2 på undertecknads synpunkt om att uppstartandet av Kommunernas Socialtjänst (KST) vore ett första, oerhört viktigt steg för att under ordnade former och inom rimlig tid trygga ålänningarnas rättssäkerhet inom de allra tyngsta delarna av socialvården.

Till följd av en resa kommer denna replik alltför sent men eftersom denna del av de pågående reformerna är betydelsefull, dristar jag mig till en kommentar. Beträffande bl.a. undertecknads kritik av det undermåliga sätt på vilket ministerkollegan Nina Fellman (S) hanterat kommunreformen på, inser givetvis Wille Valve att det inte blir något av den tilltänkta tvångsreformen. Det värsta är dock att regeringsblocket skapat en situation som blockerar all förändring av det kommunala fältet.

För ifråga om en sak är vi helt överens: det är inte första hand ekonomin som hotar några kommuners fortsatta existens utan avsaknaden av tillräckligt många som är beredda att för minimal ersättning sätta sin fritid på kommunala uppdrag. Därför är det extra beklagligt att S, Lib och MSÅ stiftat en lag som omintetgör alla samgåenden på frivillig väg. De tre partierna har alltså gjort ålänningarna en stor björntjänst genom att lansera ett undermåligt tvångsprojekt.

Wille Valve längtar efter en mer ”proffessionaliserad politik på Åland”. Med detta uttryck kan Valve enbart avse en enda sak: att det är tjänstemännen som i ännu högre grad än idag styr samhället medan politikerna enbart har att acceptera redan fattade beslut. Alltså den situation som i alltför hög grad redan präglar dagens Mariehamn.

Ifall politikerna frivilligt abdikerar från det grundläggande beslutsfattandet är även övriga ålänningar illa ute. Nej, låt de förtroendevalda bära det ansvar väljarna ger dem medan tjänstemännen koncentrerar sig på att ge bästa möjliga beredning och med tanke på Mariehamns stad: ger de förtroendevalda insyn i den dagliga verksamheten enligt på förhand fastställda principer.

Härmed är denna debatt avslutad för min del och jag önskar Wille Valve framgång i sitt fortsatta ministervärv!

HARRY JANSSON (C)