DELA

Regeringen slår mot de svaga

När Ålands lagting trots en rekordhög klumpsumma beslöt dränera de åländska kommunerna med över fyra miljoner euro föll omröstningen 14-11. Regeringsblocket höll ihop och vägrade ta till sig synpunkter om det orimliga i förslaget som gör att hälften av Ålands befolkning i framtiden får lite sämre service medan den andra hälften får oförändrad eller lite bättre service.

Till vinnarna hör Mariehamn som i stort sett klarar sig utan reformens effekter. Till de största förlorarna hör Föglö.

Mot den här bakgrunden är det intressant att konstatera att åtta av de fjorton lagtingsledamöterna som stödde förslaget bor i Mariehamn. Och att Föglöbon och liberalen Torsten Sundblom valde att lämna lokalen. Det är synd att ledamöterna väljer att hellre se till särintressen än till hela Ålands bästa.

Centern jobbar för att tända lampor över hela Åland. Landskapsregeringen gör sitt bästa för att släcka dem.

Centerns lagtingsgrupp