DELA

Regeringen prioriterar ner vård och omsorg

Som alla vet vid det här laget så har landskapsregeringen valt att prioritera ner vård och omsorg.

Regeringen har minskat anslaget till sjukvården med 2 miljoner vilket medfört stängning av dementavdelningen i synnerhet och ökad belastning för den kvarvarande sjukvårdspersonalen i allmänhet. Regeringen har också skurit ner landskapsandelarna till kommunerna med 4 miljoner som främst medför mindre resurser till äldreomsorgen.

I årets budget finns 4 miljoner anslaget för investeringsstöd till allmännyttiga ändamål.

Vid budgetbehandlingen föreslog jag att 3 miljoner av detta anslag skulle användas till utbyggnad av äldreomsorgen på Åland. Detta med motivering att äldreomsorgen är fylld till bristningsgränsen idag och trycket ökar i takt med en åldrande befolkning.

Socialdemokraterna, liberalerna och moderaterna röstade ner mitt förslag.

Nu vet vi varför. Pengarna skall användas som delfinansiering av ny fotbollsplan och idrottsanläggning i Mariehamn.

Nog är det bra med toppanläggningar inom idrotten men borde vi inte se till att de som en gång lade grunden till vårt välstånd skall få en värdig ålderdom.

En åldrande befolkning kräver mer resurser till sjukvården och äldreomsorgen, inte mindre

RUNAR KARLSSON (C)

LAGTINGSLEDAMOT