DELA

Regeringen på grund

När körde vår nuvarande regering på grund vad gäller den ekonomiska politiken som förts till dags dato? Jo, redan i samband med att man presenterade sin första budget, den så mycket upphaussade omställningsbudgeten för år 2012, där man skulle ställa om hela Åland.

I omställningsbudgeten 2012 var regeringens bedömning att klumpsumman år 2015 skulle uppgå till 230 miljoner euro och skattegottgörelsen till 11 miljoner euro, dvs totalt 241 miljoner euro. Med dessa intäkter som grund byggde man sedan vidare under åren utan att kritiskt granska sin egen verksamhet och de egna utgifterna.

Idag vet vi att vi kommer att landa på totalt ca 222 mijoner euro för klumpsumman och 7 miljoner euro för skattegottgörelsen år 2015, totalt 229 miljoner euro. Totalt 12 miljoner mindre än vad regeringen bedömde.

Skillnaden på 12 miljoner euro är ganska exakt lika stort som underskottet för landskapets budget för år 2015 visar (-12,4 miljoner).

Ekonomiska trenden på Åland måste svängas. Nu krävs det nya tag!

Tony Asumaa (Lib)