DELA

Regeringen övervägde inte ett seriöst flygerbjudande

Då flygbolaget Nextjet 16:e maj meddelar att de går i konkurs stod Åland i ett enda slag utan fungerande flygkommunikationer till både Stockholm och Åbo. Vad gäller Stockholmstrafiken är det företrädelsevis näringslivet som drabbas hårdast. Vad gäller Åbotrafiken är främst cancerpatienter, men även andra patientgrupper, som har ett behov av dagligen fungerande flygtrafik som får ta smällen.

I det läget väljer landskapsregeringen att prioritera Stockholmstrafiken trots att det fanns ett seriöst erbjudande från ett bolag om att upprätthålla både Stockholms- och Åbotrafiken enligt samma turlista som idag och till samma kostnad. Varför? Landskapsregeringen behöver förklara sig och därför har jag lämnat in en så kallad skriftlig fråga till lagtinget och ser fram emot att få ta del av landskapsregeringens redogörelse i denna så viktiga fråga.

Veronica Thörnroos (C)

Vicetalman