DELA

Regeringen kan stoppa strejken

Beklagligt är att våra politiker tiger i borgen och tar inte någon ställning i konflikten mellan landskapsregeringen och Tehy. Hur ska vi snart 600 Tehyiter på Åland veta vem vi ska rösta på nästa år när det är val, när ingen av er vågar ta ställning i frågan offentligt? Tur att det finns ett säkert kort att rösta på och det är att rösta blankt, om inte annat för att visa sitt missnöje.
Det är bara att konstatera att landskapsregeringen heller flyger och flyttar patienterna kors och tvärs än att de ger vårdpersonalen bättre lön, för vård utanför Åland vet vi alla att är väldigt kostsamt.

Landskapsregeringen vill hela tiden påskina i media att den här gången kommer dom att satsa på jämställda löner och att det är en viktig fråga. Men hur ska vi kunna lita på det? Nästa år är det dessutom val och kanske blir en helt ny regering som inte vill satsa på jämställda löner, hur ska vi veta när ingen politiker vågar ta ställning? Vi vet dessutom att det finns arbetsgrupper från 2012 som ännu inte har haft något möte, Akava har sagt upp huvudavtalet, det ska förhandlas om semesterpenningsavtalet, samarbetsavtalet, arbetsgivaren ska tillsammans med ÅHS diskutera konkurrenskraftiga löner för läkarna, resekostnadsavtalet, jämställdhetsplan på ÅHS och här någonstans ska man även hinna med arbetsvärdering och lönekartläggning. Med facit i hand vet vi att jämställda löner prioriteras längst ner på listan om vad som ska göras. Dessutom finns det ett stort antal planer inom ÅHS som borde uppdateras, t.ex. är katastrofplanen inte uppdaterad sedan 2007.

Det landskapsregeringen inte har tänkt på är att dom ”skrämmer” ungdomarna från att söka till utbildningar inom vård och omsorg, när dom går ut i media med att man är girig, oansvarig, saknar etik och moral när man kämpar för sina lagliga rättigheter. Det står i Finlands grundlag ”att ingen utan godtagbart skäl får särbehandlas på grund av kön” Enligt 6§4 mom. ska jämställdhet mellan könen i samhällelig verksamhet och i arbetslivet främjas enligt vad som närmare bestäms genom lag, särskilt vad som gäller lönesättning och andra anställningsvillkor.
Landskapsregeringen vädjar till Tehy och menar att det bara är Tehy som kan stoppa strejken. Det stämmer inte. Landskapsregeringen kan stoppa strejken genom att vara lyhörda för Tehys yrkanden.
Erica Norell-Eriksson