DELA

Regeringen har ett tungt ansvar!

Resmålet Åland har länge varit i stort behov av nya attraktioner. Alla vet det. Regering, lagting och företagare har bilden fullständigt klar för sig. När jag 1997 beslöt att börja driva hotellrörelse i Mariehamn spåddes en ljus framtid för Åland. Ministrar och lagtingsledamöter pekade stolt på det nya golfprojektet i Grelsby och KK-huset i stan. Idén var att landskapet skulle investera i och förverkliga projekten eftersom de hade infrastrukturell betydelse. Det var så starkt att regeringen beslöt att skriva ner det till en turismstrategi som i broschyrform delades ut till alla turistföretagare på Åland.

Denna information låg till grund mitt investeringsbeslut i Ålandhotels. Idag nästan 10 år senare har dessa projekt inte förverkligats. Antalet hotellövernattningar har minskat sex år i rad! Inaktiviteten gör att Åland varje år tappar i förhållande till andra destinationer som väljer att investera. Faktum är att Åland är den enda region i Östersjö-området som backar.

Golfen i Kastelholm är den överlägset mest positiva ingrediensen i destinationen. Ålands Golfklubb har med professionell attityd skapat försäljningsmöjligheter för en hel bransch. Det nya projektet Godby/Ämnes är synnerligen viktigt för framtiden. Att sätta till ytterligare en kvalitetsprodukt i ett etablerat system kommer att generera tillväxt för hela Åland.

Den nya kvalitetsbanan var från början lagtingets och regeringens eget initiativ. Många företagare med mig förväntar sig nu att regeringen driver frågan hela vägen i mål och står för sina beslut.
Thomas Lepistö
Åland Hotels