DELA

Regeringen gör ett respektfullt arbete

I samband med lagtingets öppnande förvånar det att en så erfaren parlamentariker som Gunnar Jansson häver ur sig att regeringen Gunnel inte visar respekt för regeringsprogrammet punkt slut. Vad menar Jansson? Vad är det Jansson anser att regeringen nonchalerat i sitt regeringsprogram. Var snäll och tala ur skägget Jansson. Oppositionens roll och ansvar är att komma med ansvarsfull kritik och alternativ, inte skäll och misstänkliggörande utan fakta.

Den socialdemokratiska lagtingsgruppen har under hösten gått igenom regeringsprogrammet och kan konstatera att merparten av programmet har eller kommer att genomföras och att stora och viktiga reformer genomförts. Låt mig nämna sådant som redan uppnåtts.

Regeringen Gunell har tagit fram den första policyn för demilitariseringen och neutraliseringen i självstyrelsens historia. En arbetsgrupp bestående av parlamentariker från Åland och Finland har tillsatts för att fram en ny självstyrelselag under ledning av president Tarja Halonen. Allt i enlighet med de föresatser som en åländsk arbetsgrupp under Gunnar Jansson ledning önskade. Affärsbudgetring och bokföring införs nu i 2015 års budget för landskapet. Ålands digitala agenda har sjösatts och arbetet är i fullgång. Vallagen ses över. Hembygdsrättslagen har reformerats. Lagtinget har godkänt regeringens förslag att Åland skalla vara hållbart år 2015.

Regeringen har en dialog med riket om klumpsummans justering. Stöd för vindkraften införs. Landskapets centralförvaltning omstruktureras. Ett i årtionde efterfrågat fastighetsverk bildas nu. Ett trafikverk skapas inom en ny infrastrukturavdelning. Ett nytt LBU-program har godkänts och avbytarservicen och delar av skärgårdstrafiken har driftsprivatiserats. Trots ett aktivt motstånd från liberalernas sida finns det nu allmän tandvård i skärgården och reformen fortsätter med att successivt utöka antalet ålänningar som har rätt till allmän tandvård. Jag kan berätta om fler förbättringar än detta. Återkommer gärna i en ny insändare.
Min fråga till Jansson är: vari ligger regeringens bristande respekt för regeringsprogrammet. Konkretion istället för respektlösa omdömen om en hårt arbetande regering.

Liberalernas ordförande Katrin Sjögren kritiserar om och om igen regeringen för uteblivna reformer och ouppfyllda löften. I tidningen Åland den 3 november påstår Sjögren att regeringen i årets budget lovat att genomföra bland annat Kommunernas socialtjänst. Påståendet är inkorrekt och vilseledande. I årets budget sägs att under år 2015 påbörjas det praktiska arbetet med förverkligandet av Kommunernas socialtjänst och målet är att den nya myndigheten ska inleda sin verksamhet år 2016.
Det är nedslående att Sjögren i sin iver att svärta ner regeringen inte håller sig till fakta. Att det är viktigare för Sjögren att försöka framställa regeringen i en ofördelaktig dager än att förbättra socialtjänsten är pinsamt klart och tydligt. Varför är Sjögren så noga med tidtabellen för Kommunernas socialtjänst när hon och hennes parti inte stöder reformen?

Jag har uppriktigt sagt svårt att tro att Sjögren vill se Kommunernas socialtjänst förverkligar utan förväntar mig att hon mot bakgrund av tidigare uttalande kommer att motarbeta reformen in i det sista. Intresset för tidtabellen och övertrampet i fråga om tidtabellen är inte en oppositionspolitik som bidrar till det åländska samhällets utveckling.
Barbro Sundback (S)