DELA

Regeringen för en märklig politik

I landskapets budget för år 2016 kalkyleras ett underskott om 17 miljoner. Detta baserat på skatteinkomster om 230 miljoner.

Dessa siffror har gett regeringen kalla fötter och därför har de beslutat att minska tilldelningen till sjukvården med två miljoner vilket medfört en stängning och försämring av demensvården.

Vidare och av samma orsak har regeringen beslutat att tilldela kommunerna fyra miljoner mindre i landskapsandelar.

I praktiken fyra miljoner mindre till äldreomsorgen, grundskolorna och barnomsorgen.

Min åsikt har alltid varit, och det har jag framfört i lagtinget ett flertal gånger, att regeringen överreagerar. Landskapet har och kommer att ha en hygglig ekonomi, så långt man nu någorlunda säkert kan göra prognoser.

Tack vare sparade pengar har tidigare regeringar kunnat hålla en god vård, skola och omsorg trots årliga underskott. Tills nu, då denna regering ganska dramatiskt beslutat att minska tilldelningen till vård, skola och omsorg. Helt i onödan.

Nu visar prognoserna att landskapets ekonomi för närvarande är mycket god.

Skatteinkomsterna har ökat med 28 miljoner, från budgeten år 2016 till detta års bokslut. För år 2018 är prognoserna ungefär lika som detta år.

Dessutom har löneutgifterna minskat genom det så kallade konkurrenskraftpaketet samt att oljepriset är lägre nu än tidigare.

Summan av detta kommer att ge ett överskott för detta år och nästa år med 10–15 miljoner per år. Att dra ner på vård, skola och omsorg till ålänningarna samtidigt som ålänningarna betalar så mycket skatt att det den närmaste tiden ger stora överskott är inget annat än ett svek mot de som allra mest behöver hjälp.

Och att dessutom införa en ny skatt, mediaskatt, är i högsta grad förvånande.

Vi på Åland har råd med minst lika bra service inom sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg som vi hade före denna regerings tillträdande och detta utan skattehöjningar.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot