DELA

Regeringen enig om högre studiestöd, barnbidrag, tillägg till pensionärer

Enligt tidningen Ålands ungdomspanel är studiestödet den viktigaste valfrågan. Under vår mandatperiod har studiestöden höjts och Åland har gett sina studerande bättre förmåner än kringliggande regioner.
Från och med nästa år höjs studiepenningen i riket. Regeringspartierna har därför enats om att höja studiepenningen för högskolestuderande och gymnasialstuderande med 12 procent år 2008. Från och med 2009 kopplas beloppet till konsumentprisindex, vilket gör att studiestöden årligen höjs per automatik. Åländska studerande har därtill ett förmånligare system för egna inkomster under studietiden.

Efter rapporten om hushållens ekonomiska situation har vi ägnat mycket tid åt vilka åtgärder som ska vidtas för att hjälpa individer och grupper som lever under den relativa fattigdomsgränsen. De grupper som har det svårast är barnfamiljer, ensamförsörjare och folkpensionärer. Vi föreslår en höjning av barnbidraget från 2008 med mellan 4,3 – 14,7 procent. Ensamförsörjartillägget höjs från 37 euro till 50 euro per månad.
Vi vill också höja utkomststödet och bostadstillägget. Dessa två kräver ytterligare utredningar för att kunna moderniseras och nivåjusteras.
För folkpensionärer vill vi införa ett tillägg, men det är svårt att hitta ett bra system. Behörigheten är delad mellan självstyrelsen och riket, vilket gör situationen svår. FPA kräver höga summor för att förändra sina system för Ålands del.

Landskapsregeringen vill ge mindre bemedlade pensionärer ett tillägg på pensionen, utan att andra stöd samtidigt sänks. Många fattiga pensionärer har t.ex bostadsbidrag. Om landskapet ger ett stöd på 100 euro i månaden sjunker bostadstillägget med 60 euro. Detta är inte tillfredsställande.
Målet är att verkligen ge pensionären mer i plånboken. De partier som utlovar ”ålandstillägg” bör därför tala om hur det i praktiken kan genomföras. Regeringen och dess förvaltning har försökt hitta ett hållbart system, men ännu inte lyckats. Tveklöst är att den politiska viljan finns och att vi fortsätter att försöka finna en lösning.

Ålands landskapsregerings samarbetspartier
Åländsk Center, Ålands Socialdemokrater, Frisinnad Samverkan