DELA

Regeringen bryr sig inte om dialog

När man är stark måste man vara snäll säger Bamse. Just nu är Nina Fellman stark och vill att vi alla skall vara jämställda. Vilket i sig är bra. Men ett uttalande av henne i tidning Åland och hennes agerande vid ett möte med oss i kommunstyrelsen i Geta visade hon inget prov på att vara som Bamse.

I tidningen uttalade sig minister Fellman att man går vidare med lagförslaget om att sänka rösträttsåldern till 16 år trots att majoriteten av kommunernas remiss svar var negativa.

Vi i Geta valde att lyssna på elevrådet i GHS. De ansåg att de inte var beredda att ta det ansvaret än. Fellman sa i tidningen att eftersom de största kommunerna tyckte det var ett bra förslag så skall det vidare. Varför skickar man ens ut det på remiss?

Vid mötet i Geta var det också klart vilken väg ministern vill gå i frågan med kommunreformen. Trots försäkran om att hon bara var ute efter att få till stånd en dialog är hennes mål klart. Vi ska slå ihop kommunerna. På ett eller annat sätt.

Jag är ledsen men mitt förtroende för minister Fellman och även då regeringen har fått sig en rejäl törn. Dialogen är bara ett spel för gallerierna. Kör med öppna kort, säg vad ni verkligen menar. Det är 3 år till nästa val. Vad har ni att förlora?

Camilla Andersson