DELA

Regeringen begränsar familjernas valfrihet

Tvärtemot vad man lovade i valet försämrar landskapsregeringen förhållandena för barnfamiljerna.
I valet 2007 lovade liberalerna att bibehålla den subjektiva rätten och att en maxtaxa för barndagvård på högst 200 euro skulle införas. Båda löftena sviker de nu utan att blinka. Det bådar inte gott för den framtida familjepolitiken.

Socialdemokraterna är positiva till att Åland får en ny barnomsorgslag. Den behöver absolut moderniseras och många regeringar har haft den på agendan. Under förra mandatperioden kunde regeringen (S-C-FS) inte hitta en enig linje på grund av olika uppfattningar om den subjektiva rätten.
Socialdemokraterna kunde inte då och kan inte heller nu acceptera inskränkningar och försämringar i rätten till barnomsorg för barn under 3 år. De rättigheter som generationer av framförallt kvinnor kämpat för ska man inte ge ifrån sig!

Det är tragiskt att det är Ålands första kvinnoledda regering som nu vill genomdriva en klar försämringen. Landskapsregeringen säger sig dessutom jobba för ökad jämställdhet. Alla vet att en mer rättvis och jämt fördelad familjepolitik är nyckeln till ett mer jämställt samhälle. Om försämringar görs i den subjektiva rätten är det naturligtvis kvinnorna som får bära ett ännu tyngre ansvar framöver för barnskötsel och fostran.
Dessutom är det tveksamt om det är barnens bästa man har framför ögonen. Det mest avgörande argumentet för att begränsa barnfamiljers rätt till barnomsorg för barn under 3 år är kommunernas ekonomi. Socialminister Katrin Sjögren (Lib) och landskapsregeringen vill hellre vara kommungubbarna till lags än att tillgodose familjernas behov.
Landskapsregeringens förslag minskar valfriheten. I dagsläget kan nyblivna föräldrar som vill ha äldre syskon hemma och de som behöver kan ha dem deltid på dagis. Nu försvinner den valfriheten. Familjepolitiskt går det enligt vår uppfattning åt fel håll.

Det är av egen erfarenhet vi vet att det är mycket omtumlande att bli förälder. Ett nyfött barn behöver sina föräldrar dygnet runt.
Många gånger är man utmattad och inte riktigt sig själv efter den omtumlande upplevelse som det är att få barn. Då har man inte de krafter som behövs för att ta hand om och stimulera äldre syskon. Det är kanske just då man behöver och uppskattar barnomsorgens tjänster allra mest.
Med den fantastiska barnomsorg vi har på Åland med små barngrupper och bra personal är daghemmen precis så trygga och utvecklande som man som förälder bara kan önska. Låt oss i stället bibehålla och utveckla barnomsorgen genom att lagstadga om föräldrarnas valfrihet.
Om kommunerna ska pröva från fall till fall blir det sällan rättvist och pengarna styr. En generell rätt till barnomsorg är det bästa alternativet. Då behöver inte föräldrar motivera och förklara sina behov hos kommunens politiker som sedan avgör deras öde.

Camilla Gunell (S) trebarnsmamma
Anders Hallbäck (S) fyrabarnspappa
Carina Aaltonen (S) ettbarnsmamma
Barbro Sundback (S) barnlös