DELA

Regeringen arbetar för ökad tillgänglighet

Tack Nina Lindfors för att du tar upp vallokalernas tillgänglighet inför valet 2015. JO gjorde oförberedda inspektioner i ett antal vallokaler i Helsingforstrakten under förhandsröstningen. En av inspektörerna satt då i rullstol. Dom hade en del kritiska synpunkter på tillgänglighet, möjligheten att rösta avskilt.

I dagarna inleder vi det praktiska arbetet med att verkställa lagtings- och kommunalvalet 2015. Vi kommer i denna process att särskilt framhålla tillgängligheten för Posten och kommunerna. På lång sikt (inför 2019) arbetar landskapsregeringen för att ta fram ett system för e-röstning som skulle göra det möjligt att rösta också hemifrån, ex. med bankkoder.

Vi har studerat e-valsförfarande på plats under senaste val i Estland och ett utmärkt samarbete med den estländska valmyndigheten. I Finland föreslås dessutom nu ett fyra års försök med internetröstning vid kommunala folkomröstningar.

Wille Valve (MSÅ)

Kansliminister