DELA

Reformera valsystemet – inför listor

I valet till Ålands Lagting används ett platt och dåligt system. Man kan tycka att personval kan vara bra på lilla Åland men utfallet i praktiken riskerar att föda ineffektiva lagting. Tillåt mig att utveckla.

För att ett parlaments lagstiftande arbete ska kunna utföras effektivt krävs engagerade parlamentariker. Individuella parlamentarikers vilja att samarbeta och finna lösningar ger bättre resultat åt folket de representerar.

Genom dagens personvalssystem kan en kandidat från en synlig ställning i samhället enkelt utnyttja sin plattform för att snabbt kliva in i politiken och komma in i lagtinget med personröster.

Ett annat fenomen som uppstår i det här systemet är att populära kandidater tenderar att dra med sig flera mandat och därmed se till att personer med orimligt lågt antal röster får representation.

Det här står i konflikt med principerna om representativ demokrati där grundtanken är att parlamentariker med understöd hos väljarna ska föra deras talan.

I Sverige , å andra sidan, använder man ett system där väljaren röstar på ett parti. Det är partiernas valkommittéer i sin tur som listar upp kandidaterna. Den som är nummer ett på listan får första mandatet, nummer två får andra och så vidare. Det finns även ett system för personkryss, men jag lämnar det åt sidan för nu.

I ett sådant system prioriterar aspirerande parlamentariker långsiktigt arbete inom partiet framför det egna valet. Engagerade och samarbetsvilliga partimedlemmar premieras när partiernas listor ska spikas.

Tänk hur det här skulle blåsa gnistor i själen på våra åländska partier där många i dag kämpar med att få medlemmar att engagera sig i det operativa och praktiska arbetet mellan valen.

I ett samhälle med det här systemet skulle ett naturligt urval av samarbetsvilliga individer konkurrera om platser på listan internt. Konkurrens som skulle karaktäriseras av samarbete och lagspel.

I det stora hela skulle det här leda till att Åland fick ett lagting med bevisat samarbetsvilliga ledamöter. Ett effektivare lagting helt enkelt.

Valet skulle även bli lättare för väljaren som istället för att rösta på en kandidat röstar på ett parti.

Hela valrörelsen skulle se annorlunda ut; kandidater skulle samarbeta i mycket större utsträckning och fokusera mindre på det egna valet. Större vikt skulle läggas på att ta fram gemensamma reformförslag. Den interna konkurrensen om röster skulle slås sönder och dagens fokus från jaget skulle istället flyttas till fokus på laget.

Debatter mellan toppkandidater skulle dessutom öka den politiska relevansen för väljaren, som lättare skulle kunna sätta sig in i de olika partiernas löften genom dess företrädare.

Dagens system gynnar orättvist sociala individer, de med stora nätverk och de som är duktiga på det politiska spelet. I ett listsystem, å andra sidan, skulle de med spetskompetens utanför det sociala spektrat få chansen att komma in på just sin kompetens utan att behöva vara födda med talets gåva.

Det skulle bli ett alltigenom mer rättvist system för både väljare och kandidat samtidigt som partiarbete skulle få en förhöjd status.

Om jag kommer in i lagtinget kommer jag att kämpa för ett reformerat valsystem. Ett demokratiskt Åland förtjänar ett demokratiskt system.

JANNIK SVENSSON
liberal lagtingskandidat