DELA

Reformer kräver demokrati och samförstånd

I måndags höll docent Kjell-Åke Nordqvist ett inspirerande föredrag om internationell försoning. Ett 30-tal försoningsprocesser, liknande den som fredspristagaren Desmond Tutu ledde i Sydafrika, pågar nu i världen. Det är uppmuntrande.
Kontakter och samtal mellan mänskor som företräder olika grupper och intressen behövs både internationellt och lokalt, även på Åland. För att genomföra reformer som gagnar vår befolkning och olika delar av den, behöver vi sträva efter lösningar som omfattas av en klar majoritet. Därför är det viktigt att vi i demokratiska val nu utser dem som ska företräda våra invånare, utan att på förhand utesluta någon grupp.

Inför ett val hettar debattklimatet ibland till. Det är naturligt, men i ett så litet samhälle som vårt borde vi avhålla oss från att gräva upp stridsyxan och låta den slå mot enskilda personer. Varje mänska har sina förtjänster men också fel och brister. Vi får leva med det faktum att ingen är fullkomlig.
Åland är i det stora hela ett tryggt och välordnat samhälle. Men även de bästa samhällen har sina fel och brister och dem vill vi rätta till. Jag tänker på att så många fortfarande lever under den relativa fattigdomsgränsen, att alla inte har råd att gå till tandläkare, att många pensionärer och ensamförsörjare har svårt att klara sina hyror och dagliga liv samt att anhöriga som vårdar gamla och funktionshindrade inte får det stöd de behöver. Sådant måste vi i samförstånd kunna ändra på.

Likaså behöver vi se till att de äldre, som blir allt fler, har nånstans att ta vägen när de inte längre kan bo hemma. Det är hög tid att det nya Trobergshemmet byggs. Det vore en katastrof om projektet t.ex på grund av ett besvär med påföljande rättesprocess sköts upp.
Mänskan måste få ha drömmar. Det har vi alla. Men drömmen om ett självständigt Åland är enligt min mening en utopi. Den skadar dessutom de goda relationer till riket som vi är i behov av. I stället behöver vi tillsammans och i samförstånd med riksmyndigheterna söka stöd för en vidare utveckling av självstyrelsen, för sjöfarten och andra för oss viktiga frågor.
Stefan Snellman (s)