DELA

Reformen ska trygga fortsatt nära service

Varför ska Åland genomföra en samhällsservicereform? Den frågan var i fokus på Ålands socialdemokraters höstmöte den 4.12. Socialdemokraternas mål är att behålla och utveckla den kommunala servicen, oavsett var man bor på Åland. Vi anser att ett fortsatt decentraliserat servicenät är viktigt, framförallt till den service som används ofta i vardagen som dagis, skola och äldreomsorg. För denna typ av service ska tillgänglighet och närhet vara ledorden. För kommunala tjänster som missbrukarvård, specialomsorger och barnskydd ser vi en samorganisering som en fördel och i utvecklingsarbetet beträffande dessa bör kompetens och rättsäkerhet vara i fokus.
Vi ser även stora fördelar med att samordna arbetet inom den tekniska sektorn när det gäller exempelvis skötseln av vägar, fastigheter, mark, park, vatten, avlopp osv.

Socialdemokraterna anser också att tiden är mogen att öppet och ärligt diskutera kommunernas framtid, ekonomiska bärkraft och innehållet i deras välfärdsuppdrag. Att med alla medel upprätthålla nuvarande kommunstruktur ser vi inte som ett självändamål. Däremot bör vi ha en stark kommunal sektor som har kraft och resurser att producera den service som befolkningen behöver. Det viktigaste är att alla individer kan erhålla den service de enligt lagarna har rätt till och att denna service är så likvärdig som möjligt. Äldre, barn och personer med funktionsnedsättning ska få sina behov tillgodosedda, oberoende om de bor i en ekonomiskt stark eller svag kommun. Familjer ska ha rätt till trygghet utan att bli en siffra i en kommunal budget där litenheten inte kan säkra den personliga integriteten. Ingen sjuk eller hjälpbehövande ska i modern tid behöva känna att de är ”kommunen till last”. Därför krävs solidaritet och en fortsatt utjämning mellan starkare och svagare delar av Åland. Hur välfärden ska produceras och finansieras är därför en av de mest centrala frågorna i detta utvecklingsarbete.

Socialdemokraterna stöder landskapsregeringens arbete med samhällsservicereformen.
LR har ett fast grepp om ledningen av arbetet och har utlovat konkreta förändringar i den kommunala servicestrukturen redan under mandatperioden. Arbetsmetoden är demokratisk och inkluderande och det gemensamma arbetet ska leda fram till konkreta ställningstaganden kring nya servicemodeller och en framtida kommunstruktur. Arbetet med en garantilag som garanterar en fortsatt decentralisering av servicen inom vård, skola och omsorger är viktigt så att ett utökat samarbete eller samgående inte behöver betyda en centralisering av den nära servicen.

Just nu är det tid för diskussion, nyorientering och analys. Frågan är högaktuell. Inom socialdemokraterna är vi glada för det engagemang som våra medlemmar visat i frågan och debatten fortsätter, både internt och externt.
Styrelsen för Ålands socialdemokrater
Anders Hallbäck
lagtingsgruppens sekreterare