DELA

Reformen har redan havererat

I dag måndag får vi ta del av ännu en etapp i regeringen Sjögrens (lib) strävan att tvinga ihop de 15 landsbygds- och skärgårdskommunerna till tre enheter. Under de tre åren som gått har dock problem efter problem dykt upp för regeringsblocket med S, MSÅ och Lib. Ännu allvarligare är den splittring som landskapsregeringen förorsakat i landskapet och den handlingsförlamning som blivit resultatet.

Dagens presentation av de så kallade kommunindelningsutredningarna faller även de in under kategorin problem. Högsta förvaltningsdomstolen har nämligen på en klagan från Hammarlands kommun konstaterat att vad kommunminister Nina Fellman (S) än handlade upp våren 2018 så var det i alla fall inte en sådan utredning som lagstiftningen om kommunerna känner till.

Därmed är resultatet av de tre utredarnas arbete att betrakta som vilken utredningstjänst som helst. Oavsett hur väl utredarna har jobbat med att få ihop tre vederhäftiga utredningar, saknar resultatet relevans i juridisk mening. Dessutom spelar det faktiskt ingen roll sett ur ett kortsiktigt perspektiv eftersom kommunministerns förslag till tvångslag redan har havererat.

Hammarland och andra tveksamma kommuner kan alltså andas ut. Det behövs en ny omgång utredningar för att processen ska bli juridisk hållbar.

För den oinvigde framstår säkert allt detta som direkt märkligt. Regeringen Sjögren har de facto slösat bort minst 90 000 euro. Förhoppningsvis kan rapporterna på något sätt belysa de utmaningar kommunsektorn står inför.

Precis som Ragnar Erlandsson och Nils Lampi konstaterar i Ålandsdelegationens utlåtande är den tidigare tvångslagen att betrakta som en avsiktsförklaring som inte binder kommunerna att handla mot invånarnas vilja. Ministrarnas förhoppning om att Högsta domstolen (HD) ska hitta på något som förändrar läget, är mer än lovligt naiv.

Bäst för alla parter vore även att HD konstaterar att ”tvångslagen” strider mot den kommunala självstyrelsen. Dessutom ska det bli intressant att se om justitieråden reagerar på en uppenbar brist i lagen: i paragraferna saknas varje spår av det som tillhör demokratins grundvalar och det är kommuninvånarnas rätt att i en folkomröstning få säga sitt om den egna framtiden.

HARRY JANSSON (C)

LAGTINGSLEDAMOT