DELA

Reflexvästar är bra!

Under min tid som trafiksäkerhetskonsulent i landskapet Åland talade jag alltid varmt för användandet av reflexvästar. I olika sammanhang har trafikavdelningen delat ut reflexvästar, ibland som priser i samband med tävlingar och något år tillsammans med andra intressenter till samtliga förstaklassister vid skolstarten.
Under tre år var jag med och genomförde en riksomfattande räkning av reflexer i landskapet och varje år kunde jag glädjande märka, att reflexvästarnas popularitet ökat.

Därför får jag anta att många nu känner sig konfunderade över det motstridiga budskap som publicerades i fredagens tidning. Där får man uppfattningen att en reflexväst inte räcker till. Trots måndagens rättelsenotis vill jag ytterligare understryka att en reflexväst som är CE godkänd (EN 1150) givetvis räcker till, men att det förstås alltid är bra att komplettera med ytterligare reflexer. En reflexväst har en större yta reflekterande material än separata mindre reflexer och ger därmed en bra synbarhet.
Komplettering med en lågt hängande reflex eller reflexer som är fästa lågt ner på benen ger optimal effekt, speciellt då de träffas av bilarnas närljus.

Jag har alltid varit noga med att begära korrektur då jag förstår vikten av att få ut rätt information redan från början. Så även denna gång, men på grund av missförstånd hann inte mina rättelser fram i tid. Mitt budskap som jag hade velat nå ut med direkt i fredagens tidning är att reflexvästar är bra, inte att fördöma nyttan av dem.
Fortsätt synas i trafiken!
Lena King
Informatör
Trafikskyddet