DELA

Reflektioner kring hörande om havsbaserad vindkraft

Det kom fram en hel del intressanta synpunkter på havsbaserad vindkraft i de Åländska vattnen. Hos mig väckte presentationerna en del frågor som kanske borde ventileras lite mera. Det är helt klart att innan ett sånt här stort projekt förverkligas måste det till ett politiskt konsensus, men i det här skedet vore det kanske mer av nytta med lite mera debatt.

Det fanns en liten underton av tvivel hos de inkallande föreläsarna då främst från Vattenfall. När man lyssnade på deras redogörelse för de olika alternativen med avseende på vattendjup och klimatförhållanden väcktes åtminstone en undran hos mig angående konkurrenskraften hos vindenergi producerad i de åländska vattnen. Byggandet blir definitivt dyrare än på många andra ställen och vi ligger inte heller lika centralt som till exempel Danmark vad gäller exportmöjligheter.

Vi kan ju redan se att den landbaserade vinkraften på Åland inte är konkurrenskraftig och måste stödas.

Vad gäller byggandet framhölls också tiden som en viktig faktor för investerare och om man ser på Längnabba så startade projektet 2006 och blir klart i år, det har tagit nästan lika lång tid som att bygga Olkiluoto 3, start 2003.

Vad som också kan vara tänkvärt är att först Neste för cirka ett år sedan och nu UPM har tagit beslut att flytta sin biobränsleproduktion till Holland i stället för Finland främst beroende på att marknaden och infrastrukturen finns där och att behövliga råmaterial inte finns att tillgå i Finland.

ÅKE GUSTAFSSON

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp