DELA

Red ut problemen internt

Så var vi där igen! Den här gången är det en socialsekreterare som hängs ut i tidningen. Finns det sakligt godtagbara skäl till kritik mot henne? Red i så fall upp det enligt de regler för disciplinärt tjänsteförfarande som gäller. Internt, inte i medierna! Eller är det ännu ett exempel på den åländska ”avstötningsmekanismen” mot främmande element?

Om man hade fört förteckning över alla kommundirektörer, präster, bankchefer, verksamhetsledare, vårdchefer med mera som mer eller mindre har mobbats ut från sina tjänster under låt oss säga de senaste tjugo åren, så skulle förteckningen vara anmärkningsvärt lång. De har fått gå för att de inte ”passat in”. Ibland enbart för att de följt de lagar och andra normer som styr verksamheten, ibland på arbetsgivarens uttryckliga uppdrag att återställa ordningen på arbetsplatsen.

Åland börjar få ett rykte om sig som stället där man, utifrån kommen, inte ska söka anställning. Det skorrar därför falskt när man samtidigt från visst politiskt håll betonar hur ”inkluderande” vi är gentemot inflyttade.

Hallonbåt 75